Tymczasowy zakaz wstępu do WSZYSTKICH lasów i Parków Narodowych

HomeRóżności

Tymczasowy zakaz wstępu do WSZYSTKICH lasów i Parków Narodowych

W związku z pandemią koronawirusa oraz ogłoszonymi obostrzeniami Ministerstwo Środowiska oraz Lasy Państwowe poinformowały o wprowadzeniu tymczasowego całkowitego zakazu wstępu do wszystkich lasów i zamknięciu wszystkich Parków Narodowych od 3 do 11 kwietnia 2020.

Oficjalny komunikat w tej sprawie brzmi następująco:

„[…] na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu – do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu. „

Komunikat na stronie Lasów Państwowych: link

COMMENTS

DISQUS: 1