Komunikat Prezesa PZKol Dariusza Banaszka

HomeINFORMACJE PRASOWE

Komunikat Prezesa PZKol Dariusza Banaszka

Na stronie internetowej Polskie Związku Kolarskiego opublikowany został komunikat Prezesa Polskiego Związku Kolarskiego Dariusza Banaszka wzywający Zarząd do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. W poniższym tekście możemy znaleźć też szereg odniesień do różnych informacji pojawiających się w mediach – sport.pl, Sportowych Faktach, naszosie.pl oraz Przeglądzie Sportowym.

KOMUNIKAT

Prezesa Polskiego Związku Kolarskiego

z dnia 16 listopada 2017 r.

W związku z pogłębiającymi się różnicami poglądów w Zarządzie PZKol, w dniu 15 listopada br. skierowałem do członków Zarządu wniosek o podjęcie uchwały, w trybie obiegowym, w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, jeszcze w grudniu 2017 r., w celu dokonania zmian w składzie Zarządu Związku.

Po oddaniu głosów wszystkich członków Zarządu, treść uchwały zostanie podana niezwłocznie do wiadomości Delegatów oraz wiadomości publicznej, zgodnie z przepisami Statutu PZKol.

Jednocześnie, w związku z opublikowanymi w ostatnich dniach wywiadami udzielonymi przez Panów Dariusza Miłka, Franciszka Harbacewicza oraz Wojciecha Walkiewicza oświadczam co następuje:

 1. do dnia wydania niniejszego komunikatu Polski Związek Kolarski nie otrzymał żadnych wyników audytu prowadzonego przez firmę PwC ,
 2. żądanie ustąpienia ze stanowiska Prezesa przedstawił mi Pan Dariusz Miłek po raz pierwszy na spotkaniu w siedzibie CCC S.A. już w dniu 5 października br., w trakcie prac nad audytem,
 3. po raz drugi żądanie to zostało przedstawione w trakcie posiedzenia Zarządu w dniu 10 października br.,
 4. w trakcie tego samego posiedzenia Pan Dariusz Miłek oświadczył, że kończy współprace z PZKol,
 5. w dniu 11 października, po oświadczeniu Pana Dariusza Miłka o zaprzestaniu współpracy z PZKol, przerwane zostały prace nad audytem,
 6. powodem wstrzymania prac było przekroczenie przez prowadzących audyt jego zakresu i nieuprawniona próba kontroli bieżącej działalność Związku bez właściwego umocowania,
 7. żądanie mojej dymisji i zerwanie współpracy z CCC nie miało nic wspólnego z zaprzestaniem prac nad audytem oraz utajnianiem jego wyników albowiem prace wstrzymano post factum a wyników audytu, pomimo wielu monitów, do dnia dzisiejszego nie przekazano,
 8. w dniu 6 listopada br. Pan Marcin Ginel przedstawiciel PwC poinformował mnie, w drodze mailowej, że nie przekaże raportu z audytu albowiem nie ma jeszcze jego wyników,
 9. z oświadczenia Pana Dariusza Miłka oraz jego pracownika Pani Darii Sulgostowskiej – kierownika działu w CCC S.A. , zamieszczonego na łamach prasy internetowej wynika, że posiadają oni wiedzę na temat materiałów uzyskanych w wyniku prowadzonego audytu. Nie widzę żadnych powodów, dla których Pan Dariusz Miłek zataja te dane domagając się jednocześnie ich ujawnienia,
 10. podtrzymuję wszystkie dotychczasowe twierdzenia zawarte w moich wypowiedziach na temat przyczyn zerwania współpracy CCC z PZKol. Obecne tłumaczenia Pana F. Harbacewicza czy Pana Dariusza Miłka dotyczące propozycji finansowej za moją dymisje są sprzeczne z faktami i zasadami logiki. Pan Franciszek Harbacewicz spotkał się z Panem Dariuszem Miłkiem jeszcze przed posiedzeniem Zarządu PZKol. Jaki jest sens zadawania bezsensownych pytań, skoro Pan Dariusz Miłek nie wiedział, że Pan Franciszek Harbacewicz rozdaje jego 20 mln zł, a Pan Harbacewicz wiedział, że nie miał na to zgody Pana Miłka?
 11. Oświadczam także, że całkowicie nieprawdziwe są zarzuty  Walkiewicza skierowane w stosunku do mojej osoby. Proponuje mu przyznanie się do winy i pokorne przeprosiny całej rodziny polskiego kolarstwa. Oto sprawca całego zadłużenia i sytuacji w PZKol, który zadłużył Związek na 23 mln zł, został skazany za przestępstwa związane z zarządzaniem polskim kolarstwem, stroi się w piórka moralisty i stara się odwrócić uwagę od swoich grzechów obelgami i pomówieniami. „Diabeł w ornat się stroi i na mszę dzwoni” mawiał klasyk w takich sytuacjach. Nie dam się sprowokować Panu Walkiewiczowi, bo osoba prowokatora na to nie zasługuje.

Z całą stanowczością zapewniam wszystkich zainteresowanych, że sprawy wywołane przez Pana Dariusza Miłka i będące przedmiotem nie istniejącego jeszcze formalnie audytu nie dotyczą bieżących spraw Polskiego Związku Kolarskiego tj. obecnej kadencji Zarządu. Sprawy te miały mieć miejsce w przeszłości i mają charakter wyłącznie historyczny. Dziwi fakt, że Pan Dariusz Miłek w czasach gdy te rzekome zdarzenia miały miejsce finansował kolarstwo, a teraz gdy sprawa jest bezprzedmiotowa i wyłącznie historyczna, wskazuje je jako podstawę do zakończenia współpracy.

Wyrażam głębokie przekonanie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów dokona stosownych zmian w Zarządzie, a nowy Zarząd z mocną legitymacją, będzie mógł zająć się sprawami merytorycznymi i rozwiązywaniem bieżących problemów. Mam także nadzieję, że umożliwią to moi koledzy z Zarządu poprzez oddanie głosu nad procedowaną uchwałą o zwołaniu Zgromadzenia.

Prezes Polskiego Związku Kolarskiego

Dariusz Banaszek

COMMENTS

DISQUS: 0