Zakres obowiązków członków Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego

HomeRóżności

Zakres obowiązków członków Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego

W ramach całego zamieszania jakie teraz ma miejsce w Pruszkowie pojawiła się jedna rzecz, która pojawić się powinna była nie tylko na początku tej kadencji, ale już wiele lat temu. Zakres obowiązków poszczególnych członków Zarządu. Taki mały, bardzo mały kroczek w kierunku transparentności, która jest przez wielu oczekiwana, bo w końcu Związek działa przede wszystkim ze środków publicznych, a PKN Orlen to spółka Skarbu Państwa.

Co by się nie wydarzyło w najbliższych dniach, to warto poniższe zapamiętać i egzekwować od kolejnych władz…

Dariusz Banaszek

 • zarządzanie PZKol i możliwie najszersza realizacja obietnic wyborczych z grudnia 2016r.
 • koordynacja realizacji umów z MSiT
 • koordynacja realizacji programu szkoleniowego
 • współpraca z trenerami kadrowymi PZKol
 • rozwój i koordynacja pracy wszystkich działów biura PZKol

Piotr Kosmala

 • kontrola nad działaniami marketingowymi i PR PZKol.
 • wzmocnienie działu marketingu i PR PZKol
 • ofertowanie i pozyskiwanie nowych sponsorów dla PZKol. m.in. sponsora na nową komórkę przy Federacji, na której opierałoby się nasze kolarstwo zawodowe
 • pozyskanie nowych sponsorów na stworzenie Grupy Zawodowej zarejestrowanej przy PZKol, która podnosiłaby poziom szkolenia polskich zawodników
 • koordynacja organizacji imprez z kalendarza UCI i UEC
 • ścisła współpraca w ramach Prezydium PZKol
 • dekorowanie zawodników w  ceremoniach nagradzania podczas Mistrzostw Polski i in.

Adam Wadecki

 • koordynacja pracy działów i komórek biura PZKol.: Działu Szkolenia, Działu Logistyki, Magazynu
 • ścisła współpraca z Sekretarzem Generalnym
 • koordynacja nad działalnością dochodową spółki Arena Pruszków: sklep, restauracja, wypożyczalnia rowerów, najem powierzchni biurowej i magazynowej przez firmy zewnętrzne, najem toru,
 • kontrola pracy pracowników fizycznych: konserwatorzy, ochrona, sprzątaczki
 • kontrola nad utrzymaniem floty samochodowej
 • wdrażanie nowych pomysłów i rozwiązań mających na celu poprawę wydajności pracy biura PZKol, m.in. ewidencja czasu pracy
 • ścisła współpraca w ramach Prezydium PZKol
 • dekorowanie zawodników w ceremoniach nagradzania podczas Mistrzostw Polski i in.

Franciszek Harbacewicz

 • odpowiedzialność za dobre relacje  i współpracę z Komisją Masters i jej  przewodniczącym Sebastianem Rubinem
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów środowiska masters
 • koordynacja zapotrzebowania sprzętowego i odzieżowego dla kategorii masters na ME i MŚ
 • współpraca z Komisją Masters przy opracowywaniu Kalendarza
 • koordynacja nad aktualizacją rankingów i challange’y masters
 • zaangażowanie w przygotowanie do podsumowania sezonu; uhonorowanie najlepszych zawodników
 • dekorowanie zawodników w  ceremoniach nagradzania podczas Mistrzostw Polski i in.
 • koordynacja i praca na rzecz parakolarstwa; pomoc w rozwiązywaniu problemów kolarzy niepełnosprawnych

Tadeusz Jasionek

 • zaangażowanie i koordynacja nad kolarstwem przełajowym, MTB i BMX
 • konsultacje i doradztwo przy projektowaniu i procedowaniu budowy toru BMX w Pruszkowie
 • koordynacja nad aktualizacją rankingów i challange’y przełaj, MTB, BMX
 • współpraca z Komisją Przełajową, Komisją MTB przy opracowywaniu Kalendarza
 • zaangażowanie w przygotowanie do podsumowania sezonu; uhonorowanie najlepszych zawodników
 • dekorowanie zawodników w ceremoniach nagradzania podczas Mistrzostw Polski i in.
 • zaangażowanie we wdrożenie nowej inicjatywy: przełajowy Puchar Polski ze sponsorem tytularnym PKN Orlen;
 • koordynacja nad zapotrzebowaniem sprzętowym na Puchary Polski i Mistrzostwa Polski w przełajach;
 • koordynacja nad logistyką floty samochodowej, materiałów brandingowych i obsługi pracowników PZKol na ww. imprezy
 • pomoc trenerom kadrowym w realizacji przygotowań do imprez mistrzowskich
 • dekorowanie zawodników w ceremoniach nagradzania podczas Mistrzostw Polski i in.

Lucjusz Wasielewski

 • koordynacja nad właściwym i terminowym złożeniem, realizacją i rozliczeniem programów ministerialnych tzw. SzkółkiOśrodki
 • pomoc dla działu szkolenia przy tworzeniu planów rocznych do MSiT
 • koordynacja i współpraca z działami: Księgowym i Szkolenia
 • dbanie o dobry wizerunek Polskiego Związku Kolarskiego w MSiT
 • doradztwo przy naborze pracowników do biura PZKol
 • dekorowanie zawodników w  ceremoniach nagradzania podczas Mistrzostw Polski i in.
 • współpraca z Komisją Sportu Młodzieżowego

Rafał Jurkowlaniec

 • doradztwo w zakresie dofinansowywania organizatorów wyścigów ORLEN Puchar Polski w kolarstwie przełajowym, ORLEN ProLiga (szosa)
 • pomoc w prowadzeniu rozmów i współpracy z samorządami lokalnymi
 • uczestnictwo w komisjach PZKol przyznających dofinansowanie klubom, organizatorom, zawodnikom, itp.
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych i konkursowych PZKol.
 • dekorowanie zawodników w  ceremoniach nagradzania podczas Mistrzostw Polski i in.

Marek Kosicki

 • kontrola działań komisji sędziowskiej
 • współpraca ze środowiskiem sędziowskim; prace nad podwyższeniem kwalifikacji sędziów
 • nabór nowych sędziów na kursy sędziowskie
 • usprawnienie wydawania decyzji w sprawach zmian klubowych zawodników
 • koordynacja nad ułożeniem rocznego kalendarza imprez PZKol
 • opracowanie we współpracy z Tomaszem Cichym zasad punktacji i prowadzonych rankingów w sezonie 2017/2018
 • nadzór nad pracami Komisji Dyscyplinarnej PZKol.; doradztwo i nadzór nad decyzjami w sprawach o doping
 • doradztwo w zakresie opracowywania i ulepszenia regulaminów imprez kolarskich
 • dbanie o wizerunek sędziów, m.in. koordynacja zakupu jednolitej odzieży

Źródło: strona internetowa PZKol

COMMENTS

DISQUS: 0