Mistrzostwa Polski LZS w kolarstwie przełajowym

HomeWyniki

Mistrzostwa Polski LZS w kolarstwie przełajowym

Hej! #mtbxcpl jest na Google News - kliknij tu i bądź na bieżąco z tym, co słychać w kolarstwie!


REKLAMA


LZS to jest taki ciekawy twór, o którym dużo nie słychać. Ludowe Zespoły Sportowe działają już od 69 lat, pierwotnie skupiając się na organizowaniu sportu na wsi. Dziś działają także w mniejszych miastach. Na stronie Krajowego Zrzeszenia LZS można przeczytać:

Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS szko­li w róż­nych dys­cy­pli­nach spor­to­wych po­nad 10 ty­się­cy za­wod­ni­ków w 219 Wio­dą­cych Lu­do­wych Klu­bach Spor­to­wych oraz 600 za­wod­ni­ków w 60 Ośrod­kach Szko­le­nia Spor­to­we­go Mło­dzie­ży LZS. Co roku Zrze­sze­nie or­ga­ni­zu­je od 18 do 20 swo­ich im­prez mi­strzow­skich. O ty­tu­ły mi­strzów LZS wal­czą w róż­nych ka­te­go­riach wie­ko­wych: lek­ko­atle­ci, ko­la­rze, za­pa­śni­cy, łucz­ni­cy, cię­ża­row­cy, te­ni­si­ści sto­ło­wi czy ka­ja­ka­rze. Wie­lu z nich to czo­ło­wi za­wod­ni­cy w kra­ju.

W sobotę (17.01.2015) w Koźminku rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS. Impreza praktycznie nigdzie nie promowana, co zaowocowało i brakiem kibiców i niską frekwencją w starszych kategoriach.

W Elicie mężczyzn wystartowało sześciu zawodników. Wygrał Kacper Szczepaniak (Agrochest Team). Wśród zawodników U23 najszybszy był Bartosz Mikler (Victoria Jarocin). W wyścigu kobiet (trzy kategorie!) wystartowało dziesięć zawodniczek. Na kresce open oraz U23 wygrała Marta Turoboś (Intergral Collection) z Patrycją Lorkowską (Cartusia Kartuzy), która jednocześnie była najszybszą juniorką.

Najliczniej obsadzone były wyścigi młodszych kategorii, co jest specyfiką LZS, które skupiają się na szkoleniu dzieci i młodzieży. W juniorach pojechały 24 osoby, a najszybszy był Tomasz Rzeszutek (Baszta Bytów). W juniorach młodszych było aż 35 zawodników, a wyścig wygrał Damian Papierski (Koźminianka Koźminek). W juniorkach młodszych na starcie było 25 dziewcząt, a najszybszą okazała się Aleksandra Trzebińska (Koźminianka Koźminek).

Na tej samej trasie w niedzielę została zaplanowana finałowa runda Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym.


Hej! Na #mtbxcpl piszę o kolarstwie także dzięki Tobie! Spodobał Ci się przeczytany tekst? Wspieraj mnie, żebym mógł dalej być blisko kolarstwa, robić relacje z zawodów, pisać i dzielić się pasją.


Wspieraj Autora na Patronite

Postaw mi kawę na buycoffee.to

REKLAMA

COMMENTS

DISQUS: 0