HRmax ze Spotify

spotify-logo-primary-horizontal-dark-background-rgb

1. Celem konkursu „HRmax ze Spotify” jest wyłonienie spośród czytelników portalu mtb-xc.pl dwóch osób, które otrzymają kody Spotify uprawniające do korzystania z usługi w wersji Premium przez okres sześciu miesięcy od momentu aktywacji.

2. Konkurs rozpoczyna się w chwili jego ogłoszenia i trwa do 22 grudnia  2013 roku.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać konto (bezpłatne, unlimited lub premium) w serwisie Spotify.

4. Konkurs jest podzielony na dwa etapy:

– I etap trwa od chwili ogłoszenia konkursu do 15 grudnia 2013

– II etap trwa od chwili 16 do 22 grudnia 2013

5. Nagrodą w każdym etapie konkursu jest kod Spotify uprawniający do korzystania z usługi w wersji Premium przez okres sześciu miesięcy od momentu aktywacji.

6. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu playlisty w serwisie Spotify (nie jest wymagane konto Unlimited lub Premium):

– lista może składać się z minimum 3 i maksymalnie 5 utworów

– czas trwania wszystkich zawartych w playliście utworów nie może przekraczać 25 minut

– zgodnie z nazwą konkursu „HR max ze Spotify” – ma to być dynamiczna playlista, której celem jest pomóc w treningu osiągnąć tętno maksymalne

– po utworzeniu playlisty należy pobrać adres url i wraz z wymyślonym tytułem / nazwą playlisty przesłać na adres email: spotify@mtb-xc.pl

Adres można pobrać według poniższej instrukcji:
spotify kopiuj adres url playlisty

Wszystkie playlisty będą opublikowane na podstronie „Muza na rower” na mtb-xc.pl w formie playera.

7. Playlisty zostaną ocenione przez jury złożone z redakcji mtb-xc.pl oraz przedstawiciela Spotify. Jury w każdym z etapów wybierze najciekawszą playlistę.

8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 24 grudnia 2013, a kody przekazane zwycięzcom niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Wykluczenia z konkursu : Rodzina oraz osoby spokrewnione z właścicielami strony MTB-XC.PL oraz pracownicy i współpracownicy firmy Spotify nie mogą brać udziału w konkursie i wygrać nagród.

10. Konkurs realizowany jest na stronie MTB-XC.PL należącej do Pawła Kuflikowskiego i Tomka Hoppe i do nich możecie kierować ewentualne reklamacje i pytania (na adres kontakt@mtb-xc.pl) do dwóch tygodni po zakończeniu konkursu.

[srp]

COMMENTS

DISQUS: 0