„Co Ty wiesz o MTB?” by UNIOR

unior

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1. czerwca 2013  i trwa do 31 października 2013
 2. Każdy etap konkursu kończy się ostatniego dnia miesiąca o północy.
 3. Sponsorem nagród etapowych oraz w klasyfikacji generalnej jest firma UNIOR.
 4. Nagrodą etapową jest multitool UNIOR o symbolu 1655FH
 5. W klasyfikacji generalnej przewidziane są następujące nagrody :
  1. I nagroda – do wyboru z katalogu UNIOR do kwoty 200 złotych brutto
  2. II i III – nagrody pocieszenia przygotowane przez firmę UNIOR
 6. Celem konkursu jest dobra zabawa, sprawdzian wiedzy na temat kolarstwa górskiego oraz  wyłonienie szczęśliwców, w których ręce powędrują nagrody.
 7. Zasady konkursu:
  1. Kilka razy w ciągu tygodnia – nie więcej niż raz dziennie, nie mniej niż trzy razy w tygodniu – na naszej stronie www w specjalnej oznaczonej części strony (tzw. prawa kolumna) zatytułowanej tak jak konkurs „Co ty wiesz o MTB?” będziemy publikować pytanie dotyczące szeroko pojętego kolarstwa górskiego
  2. Pytania konkursowe będą pojawiać się o różnych porach dnia w godzinach 8-24. Dokładnie 60 minut po jego publikacji na stronie www, pojawi się stosowna informacja na fanpage „Maratony MTB / XC”
  3. Poprawna odpowiedź będzie punktowana w zależności od czasu jaki upłynął od opublikowania pytania na stronie www:
   1. Jeśli poprawna odpowiedź napłynęła w ciągu 60 minut od publikacji, ale przed opublikowaniem zajawki pytania na FB to jego autor otrzymuje 10 punktów
   2. Po opublikowaniu zajawki na FB autor poprawnej odpowiedzi może otrzymać maksymalnie 5 lub 1 punkt wg następującego klucza:
    1. nadesłanie odpowiedzi 60-90 minut od publikacji na www – 5 pkt
    2. nadesłanie odpowiedzi między 90 minutą od publikacji a czasem opublikowania poprawnej odpowiedzi na profilu na FB premiowane będzie 1 punktem
  4. Odpowiedzi należy przesyłać na wskazany obok pytania adres email – za każdym razem adres email będzie ulegał zmianie. W tytule wiadomości należy wpisać „konkurs”. Punkty będą przyznawane na podstawie czasu z naszego serwera pocztowego.
  5. Punkty otrzymuje każdy, kto wyśle na wskazany adres email poprawną odpowiedź maksymalnie w ciągu 24 godzin od publikacji pytania na stronie www.
 8. Nagrodę etapową otrzyma osoba, która w danym etapie czyli do końca miesiąca, w którym odbywa się dany etap konkursu zbierze największą liczbę punktów. Nagroda etapowa może być przyznana tej samej osobie tylko raz. W przypadku powtórnego zwycięstwa nagroda zostanie przyznana kolejnej osobie w klasyfikacji.
 9. Nagroda etapowa zostanie przyznana tylko w sytuacji, jeśli w danym etapie weźmie udział co najmniej 10 osób.
 10. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną przyznane osobom, które w okresie 01. czerwca i 31. października 2013 udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi.
 11. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów osoby, których będzie to dotyczyć otrzymają dodatkowe pytanie weryfikujące. Zwycięzcą zostanie osoba, która pierwsza prześle prawidłową odpowiedź.
 12. Na stronie MTB-XC.PL obok regulaminu dostępna będzie klasyfikacja etapowa, która będzie aktualizowana raz w tygodniu – bieżąca klasyfikacja etapowa będzie publikowana na fanpage naszej strony w godzinach porannych. Kolejne pytanie zostanie opublikowane dopiero po zaktualizowaniu klasyfikacji.
 13. Po zakończeniu każdego etapu publikowana będzie także klasyfikacja generalna w której sumowane będą wszystkie uzyskane przez uczestników punkty.
 14. Nagroda zostanie przekazana pocztą lub osobiście w ciągu dwóch tygodni od zakończenia etapu konkursu.
 15. Wykluczenia z konkursu : Rodzina oraz osoby spokrewnione z właścicielami strony MTB-XC.PL oraz pracownicy i współpracownicy firmy UNIOR nie mogą brać udziału w konkursie i wygrać nagród.
 16. Organizatorem konkursu jest strona MTB-XC.PL należąca do Pawła Kuflikowskiego i Tomka Hoppe i do nich możecie kierować ewentualne reklamacje i pytania (na adres kontakt@mtb-xc.pl) do dwóch tygodni po zakończeniu konkursu.

Klasyfikacja etapowa:

COMMENTS

DISQUS: 0