Budżet programu „Sport dla Wszystkich” obcięty o połowę i tylko osiem projektów z finansowaniem

HomeSport

Budżet programu „Sport dla Wszystkich” obcięty o połowę i tylko osiem projektów z finansowaniem

Hej! #mtbxcpl jest na Google News - kliknij tu i bądź na bieżąco z tym, co słychać w kolarstwie!

Tradycyjnie na jesieni ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki został nabór do konkursu „Sport dla Wszystkich”, który w ubiegłym roku dysponował rekordowym budżetem 60,5 miliona złotych, który został podzielony na aż 808 projektów. Ogłoszony w listopadzie 2022 roku konkurs na ten rok dysponował o połowę mniejszym budżetem, który został podzielony na szokująco mało liczbę projektów w liczbie ośmiu.


Program „Sport dla Wszystkich” w założeniach ma bardzo dobrze określone cele. Na stronach rządowych możemy znaleźć ich pełną listę:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
 • edukacja patriotyczna poprzez sport;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Dzięki funkcjonowaniu BIP mamy w zasadzie pełna transparentność tego jak i na co środki są rozdzielane.

Dla lepszego kontekstu sprawdziłem jeszcze dane konkursowe z 2021 roku, gdzie budżet wynosił 24 miliony i został podzielony na ponad 300 projektów.

Link

W 2022 roku tak jak wspomniałem środki zostały rozdzielone na 808 projektów, z czego największymi benficjentami byli:

 • KZ LZS (5 000 000)
 • PZPN (1 200 000)
 • Wspólnota Polska (600 000)
 • Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking (700 000)
 • Fundacja Lotto (600 000)

Wśród 808 projektów które uzyskały finansowanie na 2022 roku nie brakuje projektów rowerowych i kolarskich, których jest co najmniej kilkanaście.

Link

W 2023 roku mamy tylko ośmiu beneficjentów z czego KZ Ludowych Związków Sportowych otrzymuje rekordowe środki w wysokości 14 milionów złotych, a polonijne Stowarzyszenie Wspólnota Polska prawie 1,4 miliona złotych.

Żaden klub ani stowarzyszenie związane z kolarstwem nie zostało uwzględnione przy rozdziale środków.

Link

Hej! #mtbxcpl jest na Google News - kliknij tu i bądź na bieżąco z tym, co słychać w kolarstwie!

COMMENTS

DISQUS: 0