Były dyrektor sportowy PZKol – Andrzej P. zatrzymany przez prokuraturę

HomeSport

Były dyrektor sportowy PZKol – Andrzej P. zatrzymany przez prokuraturę

Dziś rano kiedy na naszej grupie na FB publikowałem newsa, o tym że Lance Armstrong chce wystartować w etapówce MTB, myślałem że będzie to wiadomość dnia. Jak bardzo się myliłem…

Chwilę później media zaczęły raportować o zatrzymaniu byłego dyrektora sportowego PZKol, oraz byłego trenera kobiecej kadry narodowej w MTB. Czekaliśmy z publikacją na oficjalne stanowisko prokuratury i wreszcie możemy je opublikować.

Przed lekturą oświadczenia warto zapoznać się z chronologią całej afery w związku – https://mtb-xc.pl/2017/11/30/afera-w-pzkol-czyli-po-kolei-jak-to-bylo/ (tekst powstał tuż przed wyborami, w których wybrano Janusza Pożaka na prezesa PZKol)


Oświadczenie Prokuratury


„Dziś w godzinach rannych na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Policji z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, zatrzymali byłego trenera żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego, który był także Dyrektorem Sportowym w Polskim Związku Kolarskim.

Mężczyzna zostanie przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie zostaną wykonane z jego udziałem czynności procesowe polegające na ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, obejmujące swym zakresem przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego, Prokuratura podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania wobec jego osoby środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym lub skieruje do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.

Zatrzymanie mężczyzny nastąpiło w ramach śledztwa prowadzonego w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie o sygn. akt RP I Ds. 64.2017 z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, które wszczęto w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążących obowiązków w latach 2010 – 2017 w Pruszkowie, przez osoby obowiązane na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Kolarskiego oraz wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu Polskiego Związku Kolarskiego, tj. o czyn z art.296§1 i §3 Kodeksu karnego.

Postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego w przedmiotowej sprawie nastąpiło w związku z pisemnym zawiadomieniem złożonym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, które wskazywało na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, skutkujące wyrządzeniem szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu Polskiego Związku Kolarskiego oraz zawierało informacje o możliwości zaistnienia czynów zabronionych o charakterze korupcyjnym a także przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Prokuratura Regionalna w Warszawie szczegółowo wyjaśnia wszystkie wątki procesowe objęte prowadzonym śledztwem, które ma charakter rozwojowy.

W sprawie gromadzone są liczne dowody z dokumentów oraz z zeznań świadków, które służą wszechstronnemu zbadaniu ujawnionych dotychczas informacji oraz dokonaniu ich oceny w aspekcie odpowiedzialności karnoprawnej osób mających z nimi związek.

Czyn zabroniony spenalizowany w art.296§1 i §3 Kodeksu karnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, przy czym obok kary pozbawienia wolności za przestępstwo to Sąd może wymierzyć także grzywnę, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął oraz orzec przepadek korzyści majątkowej uzyskanej choćby pośrednio z popełnienia przestępstwa a także obowiązek naprawienia szkody”

 

COMMENTS

DISQUS: 0